දියවැඩියා පැච්

 • Diabetic Health Patch-Functional Plaster Solution

  දියවැඩියා සෞඛ්‍ය පැච්-ක්‍රියාකාරී ප්ලාස්ටර් විසඳුම

  දියවැඩියා සෞඛ්‍ය පැච්. එහි ඇති විශේෂත්වය නිසා සම හරහා අවශ්‍ය නියෝජිතයන් රුධිර වාහිනී තුළට විනිවිද යාමට සලස්වයි.
  රුධිරය සෘජුවම ලබා දීමෙන් රුධිර සංසරණ පද්ධතියට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හඳුන්වා දෙන අතර එමඟින් සීනි මට්ටම අඩු වේ.
  ශරීරයේ සියලුම කොටස් විනිවිද ගොස් ඒවා සුවය ලැබිය යුතු අය වෙත ළඟා වේ. දියවැඩියා රෝග ලක්‍ෂණ නැවෙල් ප්‍රදේශය හරහා සිරුරට මාරාන්තික ලෙස බලපායි.
  පැලෑටි සාරය පැච් එකට ඇතුළත් කර ඇති අතර රුධිරයේ සීනි මට්ටම සාමාන්‍යකරණය කිරීම සඳහා නිවැරදි මාත්‍රාවට මෘදු ලෙස උපකාරී වේ. දියවැඩියා පෙත්ත සැලසුම් කර ඇත්තේ දේශීය දියවැඩියා පර්යන්ත වලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වන අතර දියවැඩියා ස්නායු රෝගයෙන් ගෙන එන රෝග ලක්ෂණ වන ගැඹුරු වේදනාව, හුස්ම හිරවීම, මතකය දුර්වල වීම, නිතර මුත්‍රා කිරීම, අත් පා වල හිරිවැටීම සහ වේදනාව අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.